środa, 21 listopada 2012
drawing, 50x50cm
drawing, 50x50cm
drawing, 50x50cm

drawing, 50x50cm

drawing, 50x50cm

drawing, 50x50cm

drawing, 50x50cm

drawing, 50x50cm

drawing, 50x50cm

środa, 5 września 2012
Pozostając w okowach złości cofasz się w świat młodości, rysunek 50x50cm, 2012